Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'groups=0, pid='21', language='uk', checksum='6b07af033434b3d2dec8a81d373f5ff7', ' at line 1 (UPDATE tl_search SET url='mirjanski-organizaciji-katolickoji-cerkvi/articles/svitovij-rux-xristijan-pracivnikiv.html', title='Світовий рух християн-працівників', protected='', filesize='29.24', groups=0, pid='21', language='uk', checksum='6b07af033434b3d2dec8a81d373f5ff7', text='Світовий рух християн-працівників Світовий рух християн-працівників World Movement of Christian Workers Абревіатура: WMCW Заснований: 1966 Історія Рух WMCW був утворений асоціаціями працівників Австрії, Бельгії, Франції, Німеччини, Швейцарії та Голландії в 1950-х роках, які об’єдналися з метою створення міжнародної організації, яка б заохочувала обмін ідеями, знаннями та досвідом між її членами, щоб заохочувати солідарність між християнськими рухами працівників; щоб сприяти розповсюдженню рухів працівників-християн по цілому світі; щоб розвивати апостолят мирянських християнських рухів у сфері професійної діяльності працюючих, підтримуючи існування християнського форуму для спілкування працівників, незалежно від їх конфесійної приналежності; щоб розвивати контакти між церковною і державною владою на світовому рівні. Подія офіційного заснування руху WMCW відбулася у Римі й співпала із 75-ю річницею папської енцикліки Rerum Novarum, а Святий Престол визнав рух як міжнародну католицьку організацію, яка увійшла до складу Конференції міжнародних католицьких організацій. Рух WMCW як неурядова громадська організація співпрацює з Ecosoc, ILO та UNESCO у якості консультативного органу. Ідентичність Рух WMCW як освітня та євангелізаційна організація ґрунтує свою діяльність на відданості вірі в Ісуса Христа, Євангелію, соціальному вченню Католицької Церкви. Цей рух до своєї діяльності працівників — чоловіків та жінок, тимчасово працевлаштованих, безробітних, пенсіонерів, жінок домогосподарок, тих які, не зважаючи на расову, культурну чи релігійну приналежність, готові взяти на себе відповідальність перед обличчям сучасних суспільних викликів аби будувати суспільство вільне від поділів поміж людьми. Метод, яким послуговується рух у своїх діяльності, ґрунтується на «перегляді (переоцінці) життя», та «побач-оціни-дій» підході. Рух WMCW спрямований на захист життя і права на працевлаштування найвразливіших (найпотребуючих) верст населення перед представниками політичної влади та церковної влади, й сприяння співпраці усіх людей доброї волі, які хочуть сумлінно сповняти професійні, культурні, громадянські обов’язки в умовах громадянського суспільства. Організація Найвищий керівний орган руху WMCW — це Генеральна Асамблея, яка засідає щочотири роки, до складу якої входять делегати від асоціацій-членів, і яка збирається з метою затвердження планів діяльності Руху та виборів керівництва, а саме: Виконавчої Ради, Бюро, Генерального Секретаріату. Виконавча Рада складається із членів, представників різних континентів, і відповідає за виконання чотирирічної програми міжнародної діяльності Руху, прийнятої Генеральною Асамблеєю, та дбає про оживлення та координацію діяльності поодиноких рухів, які входять до складу Руху. Бюро, до складу якого обов’язково входять представники різних національностей і не менше як дві жінки, серед яких обирається: президент, віце-президент, генеральний секретар, заступник генерального секретаря, скарбник, — це Бюро відповідає за впровадження у життя постанов і рішень Виконавчої Ради у співпраці з Генеральним Секретаріатом. Генеральний Секретаріат складається із двох Генеральних секретарів та Генерального церковного радника-помічника, і відповідає за розвиток контактів між поодинокими рухами-членами, а також має представницькі повноваження. Будь-які просвітницькі та апостольські рухи дорослих осіб працівників, які працюють задля добра усіх працівників у своєму середовищі, можуть стати повноправними членами руху WMCW, за умови що цими рухами на всіх організаційних рівнях керують самі ж працівники (миряни), і такі рухи мають визнання Церкви у своїй країні. Членство Рух WMCW налічує 46 повноцінних рухів-членів, 8 подібних за діяльністю рухів, та 16 контактних груп, які розгорнули свою діяльність у 79 країнах світу, а саме: у 27 країнах Африки, 13 країнах Азії, 17 країнах Європи, 2 країнах Близького Сходу, 9 країнах Північної Америки, 11 країнах Південної Америки. Рух WMCW не здійснює самостійної діяльності (власними ресурсами), але національні рухи-члени (в поодинокій країні) відповідають за реалізацію програм розвитку, діяльність навчальних центрів. Видання INFOR, виходить щодва місяці французькою, англійською, португальською, іспанською, німецькою мовами. Штаб-квартира: Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens 124, Boulevard du Jubilé — 1080 Brussels — Belgium Teл.: [+32]2.4215840, Факс: 2.4215849. Інтернет сторінка: www.mmtc-infor.com Електронна пошта: info@mmtc-infor.com Find us on Facebook, Follow our RSS feed, Follow us on Twitter, Watch our videos on YouTube, Add us to your circles on google+', tstamp=1721664731 WHERE id='219') thrown in …/system/libraries/Database.php on line 686
#0 …/system/libraries/Database.php(633): Database_Statement->query()
#1 …/system/libraries/Search.php(181): Database_Statement->execute('219')
#2 …/system/modules/frontend/FrontendTemplate.php(215): Search->indexPage(Array)
#3 …/system/modules/frontend/PageRegular.php(171): FrontendTemplate->output()
#4 …/index.php(266): PageRegular->generate(Object(DB_Mysql_Result))
#5 …/index.php(401): Index->run()
#6 {main}