Миряни на парохії

Біблійний гурток на парафії: приклад мирянської ініціативи

Зустрічі Біблійного кола відбуваються кожної другої і четвертої неділі місяця у приміщенні Катехитичного центру, розпочинаються вони одразу після першої Святої Літургії.

Зазвичай до розгляду береться уривок з Євангелія: один абзац або кілька стишків. Після вдумливого, розважливого читання учасники зустрічі обирають рядки, які найбільше припали до душі та намагаються поділитися з іншими, чим саме вразили ці слова, висловлюючи по бажанню свої думки. Важливо, що хід зустрічі Біблійного кола відбувається під проводом богопосвяченої особи — сестри-монахині або катехита, яка вміє пояснити складні для розуміння уривки Святого Письма і дати добру пораду. Починається і закінчується зустріч Біблійного кола спільною молитвою.

Такі зустрічі надихають, єднають і збагачують, вони є доброю нагодою для спілкування. Та головне те, що слухання і роздуми над Святим Письмом зосереджують нас на прагненні виконувати Боже Слово у своєму повсякденні, жити Словом Євангелія.

Методи читання Біблії (Збірку підготував Ігор Махніцький)

Метод І

Зручний для використання в малому колі учасників. Не потребує фахового, спеціалізованого аніматора. Достатньо, щоб один з учасників, перед цим відповідно підготовлений, проводив розмову. Метод, по суті, є розмовою, підготовленою за допомогою знака запитання (?), знака оклику (!), і стрілки (/) розкладених на полях біблійного тексту. Сам текст потрібно попередньо роздати учасникам, щоб вони змогли його у тиші прочитати і над ним призадуматись. Роль аніматора обмежується на технічне ведення розмови і на роз’яснення деяких питань, які з’являються з огляду на поданий текст. Через це роль аніматора може за чергою переймати кожний учасник біблійної групи.

Перебіг розмови:

Кожний мусить мати перед собою текст Біблії або його копію. На початку учасники повільно, уважно, роздумуючи читають текст. Потім використовують три згадані символи:

1. На полях, біля місця, яке учасникам здається незрозумілим або викликає додаткові запитання, ставиться знак запитання. Запитання можуть стосуватися будь-якої деталі тексту, а повинні бути пов’язані з розумом чи волею (серцем).

2. Знак оклику кладеться на полях, коли читачеві відкривається нове, досі не зауважене, значення тексту. Вибрані місця стають предметом інтелектуальних самостійних роздумів.

3. Стрілка на полях показує, що дане місце торкнулося серця, вразило учасника. Місце має стосуватися особистої ситуації, в якій знаходиться учасник розмови.

Після цього аніматор розпочинає розмову, переходячи від одного вірша біблійного тексту до іншого. Спершу просить тих, які не поставили на полях жодного знаку, що трапляється дуже рідко, щоб пояснили, чому саме так трапилося. Опісля про поставлені знаки розповідають усі інші: починаючи від знаків запитання, далі — про знаки оклику. Анімато може заохотити до розмови про ті місця, позначені стрілками тих, яких ці місця вразили у серце, але нехай він на цьому не настоює. Про правильність цих особистих міркувань не дискутується.


Метод ІІ

Тут не потрібно особливої теологічної освіти. Але дуже корисно свої думки і роздуми записати на папері.

Поодинокі кроки:

1. Аніматор або хтось із присутніх відкриває зустріч молитвою.

2. Попередньо вибраний фрагмент тексту потрібно повільно і зрозуміло прочитати: усі співпрацюють з анімато ром слухаючи і читаючи про себе.

3. Розпочинається особиста праця над текстом у тиші. Кожний намагається письмово відповісти на п’ять запитань, маючи перед собою текст Святого Письма. Зосереджена праця над текстом триває від двадцяти до тридцяти хвилин, а запитання наступні:

1) Яка головна думка тексту?

2) Що в тексті є незрозумілого?

3) У який контекст його можна змістити, з якими іншими біблійними текстами пов’язати?

4) З чим можна погодитися, а з чим ні ?

5) Що можу/можемо конкретно вчинити?

Перше запитання допоможе відкрити головну думку справжнє значення тексту, що може бути використане як головна назва. Друге запитання веде до уважного читання і запобігає швидкому і поверхневому читанню при зустріч із важкими і незрозумілими місцями в тексті. Повне значення тексту відкриває наступне, третє запитання. Воно скеровує на ширший і вужчий контекст, пов’язаність. Потрібно запитати, що передує текстові, що наступає після нього, де у Святому Письмі знаходяться подібні місця і де ще у Біблії можна зустріти найважливіші слова або поняття, що містяться у запропонованому фрагменті. Четверте запитання стосується емоційного, а не інтелектуального рівня, на від двох попередніх. Потрібно заохотити учасників до відверто поділитися своїми спонтанними емоціями. Це допоможе декому вперше зіткнутися і війти в діалогом з Божим Словом. Одночасно цей крок показує нам, які ми далекі від того, чого Біблія від нас вимагає і тому він вводить нас до пізнання потреби очищення та нового навернення. Правило «якщо тебе текст не змінив, тоді ти його і не читав» підводить нас до останнього запитання. Текст не повинен нас збагатити лише новою інформацією, але й надихнути нашу практичну діяльність, зміцнити нашу надію, сповнити нас силою і радістю, про що потрібно порозмовляти в групі.


Метод ІІІ. «Метод семи кроків»

Цим методом група може користуватися як з, так і без аніматора, який має базову богословську підготовку. Такий підхід до Біблії пов’язує віру і щоденне життя.

Метод не вимагає попереднього знання Біблії. Потрібно тільки уважно слухати Боже Слово, прийняти його, своїми враженнями поділитися з іншими, і бути готовими прийняти те, до чого нас запрошує запропонований текст. Група може бути чисельнішою, але деколи буде необхідний поділ на малі групи від шести до восьми учасників. Успіх залежить від трьох чинників: від слухання і поважання один одного; від ділення своїми пізнаннями і враженнями після ознайомлення з текстом; від узгодження свого власного життя з Божим Словом. Якщо в групі немає аніматора, який має базову богословську освіту (катехита, священника), складні питання, які виникають, потрібно записати і пошукати відповіді у фахівця.

Поодинокі кроки:

1. Аніматор просить, щоб хтось із групи помолився своїми словами, до якої можуть приєднатися інші учасники.

2. Анімтор пропонує фрагмент біблійного тексту, чекає, доки всі його не знайдуть і просить одного з учасників його прочитати. Після цього наступає тиша і роздумування.

3. Деякі учасники (якщо група велика) або всі повторюють слово, або коротке речення. Яке вважають важливим. Після кожного виступу потрібно зробити паузу, а особа може повторити останнє слово, щоб скерувати увагу на роздумування. Кожний про себе повторює. Почуте два або три рази допоможе краще проникнути у значення тексту. Нехай згадане слухання і повторення не буде коротким. Після зустрічі з поодинокими словами і реченнями потрібно ще раз повільно і голосно прочитати весь текст.

4. Аніматор закликає присутніх до мовчання, виділивши три-п’ять хвилин, щоб запанувала тиша. Він не повинен запроваджувати тривалої мовчанки. Навіть коротка пауза дає можливість для глибокої призадуми і молитовного перебування у Божій присутності.

5. Ділимося з іншими тим, що на нас справило враження, вплинуло, викликало захоплення і т. п. Це хвилина, коли потрібно пов’язати Слово і роздуми з власним щоденним життям.
Аніматор повинен простежити, щоб висловлювання учасників не перетворилася у проповідь або самовиправдання.

6. Тільки тепер, у світлі Божого Слова можна говорити про щоденні проблеми і конкретні пропозиції для євангелізаційної, харатативної та інших діяльностей, тобто, цей крок розглядає практичні результати праці зі Словом Божим. Необхідно розміркувати і винести з тексту бодай малий, скромний проект, а на наступній зустрічі поділитися результатом своєї праці. Саме у тиші народжуються ідеї, які слід втілювати у власному житті з Богом.

7. Аніматор закликає всіх учасників до спільної молитви. Доброю є спонтанна молитва. На закінчення треба проказати якусь загальновідому молитву або заспівати відповідну пісню.


Метод IV

Найпростіший метод Спільної Біблійної Медитації.

Потрібно, щоб один з учасників як аніматор розпочав, перейшов по черзі всі етапи, визначив час (приблизно одну годину) для праці й закінчив зустріч. Якщо учасників багато, їх потрібно поділити на малі групи від п’яти до восьми осіб. Необхідно дотримуватися запропонованого методу. Аніматор нехай пильнує, щоб усі присутні мали змогу висловитися. Треба уникати довгих пауз.

Поодинокі етапи:

Вступна молитва і пісня;

Перший крок — перший контакт із словом тексту. Читання тексту. Один із присутніх читає текст. Інші слухають і читають текст про себе.

Після паузи знову читається текст про себе (приблизно три хвилини), при цьому запам’ятовуючи слово, вислів чи речення, щоб і вони змогли їх прочитати, напр.: особливо мене вразив вірш 27, це слово (вислів), або: особливо мені сподобалося речення у 48 вірші і його наводиться. Однак, тут не потрібно говорити про причину, яка нас спонукала вибрати ці місця.

Другий крок — «мертве» слово стає «Живим Словом» для мене, а через мене можливо, і для інших. Читання тексту. Хтось інший голосно читає той самий текст. Всі слухають, і також читають про себе. Пауза і слухання Слова (приблизно п’ять хвилин). Кожний слухає і запитується, що Господь бажає сказати особисто кожному з присутніх.

Потрібно відповісти, що для мене і для інших значить провідна думка цього тексту? Те, що у глибині кожен відчув як Боже слово, потрібно розповісти іншим. Щоб це свідчення залишилось на особистому рівні, розповідаю в першій особі від свого імені (я, мене, мені, мій і т. п.), уникаю форми «треба» (необхідно) або висловлювання у третій особі множини, тобто, не ховатися за загальною формою «ми».

Тут йде мова про особисті свідчення, без дискусій і моральних повчань.

Третій крок — Слово вимагає відповіді. Читання тексту. І втретє хтось з присутніх читає текст, а інші за ним слідкують про себе. Пауза і особиста відповідь на Боже слово (приблизно п’ять хвилин). Поки перебуваю в роздумах, пробую відповісти на слово, скероване до мене. Цього разу дається особиста відповідь через молитву. Особисту відповідь мого серця на скероване слово вимовляло голосно, щоб і інші промовленим вголос, чи про себе, «амінь» зі мною, її підтвердили.

Кінцева молитва: чи то прослави, чи подяки або пісня, чи спільний «Отче наш» на закінчення Спільної Біблійної Медитації.


Метод V. Метод «Дзеркало життя»

Цей метод може стати у пригоді будь-якій групі. Він є початковим, оскільки навчає спостерігати, вчить і активізує спілкування учасників. Аніматор без коментаря прочитує передбачені етапи методу. Такий вступ повинен влити відвагу тим, які бояться вільного висловлювання. Відсутнє повчання з боку аніматора на самому початку зустрічі. Інструкцію перед початком кожного етапу повинен прочитати кожен учасник зокрема.

Поодинокі етапи:

Перший крок: заклик.

Мета цього кроку створити простір навколо Воскреслого Господа. Групу склюють Ісусові учні, вона є Церквою. Група розглядає Святе Письмо як знак Ісусової присутності, а не як предмет для дискусії. У цьому переконанні аніматор і присутні скеровують свою молитву до присутнього серед них Господа.

Другий крок: читання.

Пропоную у Святому Письмі фрагмент. Хто хоче прочитати? Хто хоче ще раз прочитати текст? Опісля шукаємо у тексті слова або короткі речення і промовляємо їх голосно і молитовним способом (повільно). Вносимо і короткі паузи для роздумування. Не потрібно шукати якесь визначене слово. Кожне слово (вислів) важливе і потрібно було трохи призадуматись над цілим текстом. Учасники промовляють короткі і змістовні вислови, наприклад: «Ісус покликав своїх учнів», «Ходи за мною» або просто «Пробач». Повільна вимова зберігає молитовний настрій. Від давнини відомо, що молитовне повторення коротких висловів текст оживляє.

Третій крок: бачити.

У групі по-двоє, кожний довший час розмовляє із своїм сусідом. Про які проблеми у суспільстві нам пригадує текст? Які проблеми людини, міста чи суспільства подібні до ситуації, змальованої у тексті? Після оголошеної тиші (від п’яти хвилин) хтось із кожної групи пропонує для розгляду у великій групі проблеми і потреби (від п’яти до восьми хвилин). Після того, коли малі групи проінформували велику групу, вибирається одна проблема, про яку розмовлятимемо в п’ятому кроці. Святе Письмо є дзеркалом, в якому відображається сучасність. Бог мене кличе через текст і закликає, щоб я на своє життя дивився його очима.

Четвертий крок: слухати

Перебуваємо у тиші (три хвилини), запитуючись: що Бог каже про цю проблему? Що нам ще каже? Після того ділимося із сусідом тим, що нам Бог згідно з нашими міркуваннями радить. Не розмовляємо про те, що нас вразило у тексті, але ділимося тим, що сказав би Господь про цю проблему (дивимося на проблему «Божими очима»). Опісля про результати своїх роздумів і розмов учасники говорять великій групі. Погляд на життя у світлі Біблії є ключем для вирішення щоденних проблем.

Пятий крок: діяти

Запитуємося: що Господь від нас вимагає? Хто, що і де потрібно зробити? Можливо, одна харитативна група перелічить проблеми і потреби в сусідстві, зосередиться на одну з них і потребує її розглянути і вирішити і т. п.

Шостий крок: молитва

Молимося спільно. Кожний проказує довільно молитву. Не треба поспішати і тому потрібно передбачити достатньо часу для спільної і особистої молитви. Елементи цієї молитви такі: головна думка тексту, старі і нові завдання і проблеми, спільна і особиста молитва, прослава і подяка. Група закінчує моління піснею або усною молитвою.

Підготування нової зустрічі.

Потрібно запитати, чи бажають учасники групи наступної зустрічі взяти для розгляду недільний, чи інший біблійний текст? На зустрічах можна розмовляти про примирення, єднання, соціальна несправедливість, місію, шлюб, бідність, мир, надію, молитву та ін.


Метод VI. «Бачити — Слухати — Діяти»

Цей метод у мало чому відрізняється від методу «Дзеркало життя» і через те може бути використаний як його доповнення. Найхарактернішою його рисою є те, що він відштовхується від особисто пережитих щоденних подій і досвідчень, тобто від власного життя до Біблійного тексту. Про ці події учасники спільно роздумують, їх аналізують і повязують з Божим планом, що міститься у Святому Письмі. Для цього необхідне попереднє принаймі мінімальне знання Біблії, щоб у світлі Слова і волі Божої розуміти конкретні життєві події і відповідно діяти згідно з Божою волею.

Перебіг Біблійної розмови:

1-ий Крок: Молитва

На початку група може на кілька хвилин зробити паузу або заспівати пісню. Опісля аніматор запрошує присутніх до молитви до Воскреслого Господа.

2-ий Крок: Бачити

Учасники розповідають про ті події, що їх стурбували або вразили у родині, громадському житті, сусідстві, у школі або на місці праці і т. п. Аніматор питається про деталі: що, як, чому, хто? У групі можемо бути відкриті і щирі.

3-ий Крок: Слухати

Від 3 до 5-ти хвилин потрібно провести у тихій молитві, що змогли Божими очима подивитися на дану подію або проблему і розглянути Божий план для нас у даній ситуації. Події потрібно розглядати очима віри і з Божої перспективи. Можна навіть навести за допомогою Біблійної конкордації відповідні місця і тексти.

4-ий Крок: Діяти

Запитуємо: що нам чинити, щоб виконати Божу Волю? Що ми можемо вчинити як спільнота? Хто, що і коли робить? Група розмовляє і спільно вирішує, що потрібно і, що можливо вчинити для вирішення конкретних проблем, що хвилюють поодиноких учасників. Аніматор спонукає до прийняття конкретних рішень.

5-ий Крок: Молитва

Аніматор запрошує всіх до спільної спонтанної молитви, яка не повинна бути лише кінцевою,
але насамперед вільним висловлюванням про все, що під час зустрічі відбулося і прохання до Господа про вирішення розглянутих проблем. Між поодинокими молитвами можна заспівати коротку пісню. Таким чином створюється атмосфера безпосередності, яка допоможе задіяти всіх учасників групи.


Метод VII. Метод «Слово життя»

Цей метод може бути застосований у будь-якій віковій групі (дитячій, молодіжній і т. п.). Група повинна налічувати не більше восьми осіб (якщо їх більше, формується інша група). Обирається «Слово життя», себто фрагмент із Євангелії, одне речення або навіть одне слово, яке стане «духовною поживою» для нас протягом наступного тижня, і яке ми намагатимемося втілити у життя.

Перебіг зустрічі:

Вступна молитва і пісня

Аніматор розпочинає зустріч з молитви: спонтанної або формальної, і пісні.

Озвучує обраний уривок. Тоді йде праця із даним уривком.


Метод VIII. Метод ділення Божим Словом

Цей метод практикується як спільне читання Святого Письма. Ціль спільного читання і ділення Св. Письмом полягає в тому, щоб навчитися читати Слово Боже; навчитися слухати те, що Господь Ісус говорить особисто до кожного, а також навчитися бути покірним цьому слову і відповідати на нього конкретними вчинками. Під час ділення слід важати, щоб не перейти на дискусію, в ході якої можуть виникнути непорозуміння чи суперечки. Якщо хтось не поділиться словом — нічого страшного. Важливіше, щоб кожний молився, а не отримував розуміння.

Перебіг ділення Божим Словом:

1. Аніматор запрошує присутніх до уважного слухання Божого Слова, нагадуючи їм про обіцянку Ісуса: «Де двоє або троє зібрані в моє ім’я, там я є серед них». Після короткої молитви до Св. Духа аніматор запрошує відкрити Біблії на відповідному місці.

2. Аніматор або визначена ним особа читає уривок поволі і виразно, щоб кожна фраза могла торкнутися серця слухачів. Потім аніматор перший ділиться словом.

3. Після цього кожний ділиться словом, кажучи так: «Я відчув, що...», «До мене слово промовило так...» Ділення повинно бути коротким, особистим (до мене, а не: до нас).
Якщо час призначений для ділення затягнувся аніматор повинен тактовно просити дану особу закінчити свій виступ. Говорити треба просто, не виголошуючи проповідей, не скеровуючи повчання до інших, лише до себе, тому що це перешкоджає молитовному настрою (слухай Божого голосу з покорою і уважністю, а потім просто скажи, що це слово означає для тебе особисто).

4. У відповідному часі аніматор, або визначена ним особа читає уривок вдруге. Цим разом переживаємо глибший досвід слухання Божого Слова, бо думки інших збагатились цими віршами.

5. Наступає друге ділення словом, як правило глибше.

6. Той самий уривок читається втретє.

7. Після третього читання наступає спонтанна молитва подяки до Бога Отця, Ісуса, Святого Духа, або до Пресвятої Богородиці. Якщо хтось не хоче молитися вголос, може тихо молитися у серці.

8. Після спонтанної молитви аніматор заохочує записати в особистому щоденнику те, що
Господь промовив до нього індивідуально та через інших учасників домашньої групи (приблизно 5 хв.).

Див: http://www.pastoral.org.ua/?p=54

 

Молитва перед читанням Божого Слова:

«Благословен єси, Господи, навчи мене установ Твоїх» (Пс 118,12)


Молитва до Святого Духа

Царю небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші.


Молитва

Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче Владико, нетлінне світло твого богопізнання і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування.

Вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоти, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі.

Бо ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі славу возсилаємо з безначальним твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворящим твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. (Літургія Св. Івана Золотоустого)

 

Молитва після читання Божого Слова

«Слово твоє — світильник для ніг моїх, світло на моїй стежці» (Пс 119, 105)

«Блаженні ті, що слухають Слово Боже і його зберігають» (Лк 11,28)

"Спадщина моя повіки — твої заповіді, бо вони радість мого серця«(Пс119,111)

«Установами твоїми я втішатимусь, я не забуду твого слова» (Пс 119,16)


Молитва

Святий Отче, Ти, який є Життя, зроби мене працівником Слова Твого Сина, яке я прочитав і перейняв від Тебе. Дозволь мені перетворити Його у життя, щоб знайти моє шастя у Його дотриманні і бути, серед братів і сестер, з якими живу, свідком Твого Євангелія спасіння. Я прошу у Тебе про це ради нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.

Назад