Про комісію

Комісія у справах мирян УГКЦ

Комісія у справах мирян УГКЦ створена Главою УГКЦ Блаженнішим Любомиром (Декрет Р-06/406 від 6. 10. 2006 р. Б.) Комісія діє відповідно до положення про комісію, затвердженого Синодом Єпископів у листопаді 2003. Мета створення комісії активізувати життя мирян, активніше залучаючи мирян до апостольського служіння відповідно до вчення Католицької Церкви про мирян.

Завданням комісії є:

  • поширювати вчення Католицької Церкви про мирян,
  • координувати діяльність єпархіальних комісій у справах мирян,
  • співпрацювати з мирянськими організаціями, структура і діяльність яких поширюється на міжєпархіальний рівень,
  • сприяти створенню мирянських структур на єпархіальному та міжєпархіальному рівнях,
  • бути інформаційним та методичним центром для мирян та мирянських організацій,
  • бути дорадчим органом для Синоду Єпископів та Глави Церкви,
  • допомагати Синоду Єпископів та Главі Церкви у розробці та втіленні церковної мирянської політики.

Для реалізації своєї мети та завдань Комісія у справах мирян УГКЦ проводить періодичні наради з єпархіальними комісіями; зустрічі з мирянськими організаціями; організовує круглі столи, конференції та семінари, з’їзди мирян; проводить вишколи для мирянських лідерів; розробляє методичні посібники стосовно організації мирянського життя на парохіяльному рівні та стосовно створення мирянських організацій; подає аналітичні пропозиції Главі Церкви та Синоду Єпископів стосовно церковної мирянської політики.

Голова Комісії — о. Василь Білаш

Cекретар Комісії — Лілія Кузьмяк

Координатор проектів — Анастасія Малишева

komisija.myrjan.ugcc@gmail.com